FITNAH KUBUR, KENIKMATAN DAN SIKSAAN YANG BAKAL DIALAMI DIDALAMNYA

Januari 23, 2008

MANHAJ AQIDAH IMAM ASY-SYAFI’I – rahimahullah-

IMAN KEPADA HARI AKHIR

Iman kepada perkara yang ghaib termasuk diantara sejumlah kewajiban terbesar bagi seorang muslim. Dan diantara iman kepada perkara yang ghaib itu ialah iman kepada setiap keterangan yang berasal dari Allah dan berasal dari Rasul-Nya r yang berkenaan dengan dua pertanyaan malaikat didalam kubur, serta apa yang akan dialami mayit didalamnya berupa kenikmatan dan siksaan.

Ahlus-Sunnah wal jama’ah, semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah wafat diatara mereka dan menjaga orang-orang yang masih hidup diantara mereka, beriman dan percaya kepada ini semua sebagaimana diunjukkan oleh keterangan-keterangan nash-nash.

Di dalam buku aqidahnya Ath-Thahawi berkata: “Dan kepada siksa kubur -(yakni) kita beriman- memang ada untuk orang yang pantas merasakannya dan juga beriman kepada Malaikat Munkar dan Nakir didalam kuburnya tentang Rabbnya, agamanya, Nabinya dan sesuai dengan berita-berita yang telah disampaikan dari Rasulullah r dan para sahabat y”.

Alam kubur merupakan salah satu taman diantara taman-taman Surga atau salah satu liang diantara liang-liang neraka. (Syarh Aqidah ath-Thahawiyah 396)

Penulis Syarh kitab aqidah ath-Thahawiyah, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi berkata: “berita-berita yang berasal dari Rasulullah r tentang adanya siksa kubur dan kenikmatannya bagi orang yang memang berhak mendapatkannya, dan juga tentang pertanyaan dua Malaikat, benar-benar mutawatir sehingga wajib untuk meyakini dan mengimaninya tanpa membicarakan kaifiyahnya -bagaimananya-. Sebab memang tidak ada hak bagi akal untuk mengetahui hakikatnya, karena tidak pernah dikenal pada kehidupan dunia ini.”

Baca entri selengkapnya »

Iklan