BID’AH (Sual-Jawab)

Maret 10, 2009

Oleh: abu yazid

1. Pertanyaan: Bid’ah itu apa ?

Jawab:

Secara Bahasa adalah sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi .

Secara Istilah adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya didalam agama ini, yang menyerupai agama/syariat, yang dibuat oleh orang atas nama agama sehingga ia terlihat szeperti bagian dari agama ini, dengan maksud untuk taqarrub/mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ganjaran pahala/kebaikan.

2. Pertanyaan: Apakah setiap bid’ah adalah kesesatan ?

Jawab:

Ya… Jika dalam hal urusan agama/peribadatan bukan dalam hal urusan dunia. Nabi  diutus ke dunia untuk memperbaiki tauhid, aqidah dan tata cara peribadatan manusia kepada Allah . Dan Allah ingin dibadahi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh-Nya yang diajarkan oleh Nabi yang mulia  kepada para sahabat , bukan berdasarkan selera diri sendiri/kelompok.

Baca entri selengkapnya »

Iklan